[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(28.01.2019 r. – 03.02.2019 r.)

Kierunek : Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Filozofia z estetyką

 

dr Zbigniew Wieczorek 30.01.2019r. 10.00 A 228 pisemny
Psychologia ogólna

 

prof. dr hab. Władysław Łosiak 1.02.2019r. 12.00 A 217 pisemny
II / 3 Psychopedagogika twórczości

 

mgr Ewa Świerczek 29.01.2019r. 9.30 A238 ustny

 

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(11.02.2019 r. – 16.02.2019 r.)

Kierunek : Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Filozofia z estetyką

 

dr Zbigniew Wieczorek 12.02.2019r. 9.00 A 228 Ustny
Psychologia ogólna

 

prof. dr hab. Władysław Łosiak 15.02.2019r. 15.00 A 217 Pisemny
II / 3 Psychopedagogika twórczości

 

mgr Ewa Świerczek 12.02.2019r. 8.30 A 234 ustny

 

Skip to content