[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(28.01.2019 r. – 03.02.2019 r.)

 

Kierunek : Automatyka i Robotyka

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka ogólna dr Irena Wistuba (gr.I)

 

28.01.2019 10.00 339 Pisemny
 

dr Irena Wistuba (gr.II)

 

27.01.2019 16.30 320
Fizyka ogólna mgr Michał Kondys

(Gr. 1, Gr. 2)

28.01.2019 15:30 320 Pisemny
mgr Michał Kondys

(Gr. 3, Gr. 4)

03.02.2019 8:30 320
Mechanika ogólna dr inż. Norbert Buba 01.02.2018 15.30 320 pisemny
II / 3 Matematyka ogólna dr Irena Wistuba (gr.I)

 

28.01.2018 14.00 339 Pisemny
dr Grażyna Łydzińska (gr. II)

 

02.02.2019 10.00 339
  Podstawy automatyki i teorii sterowania dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski 01.02.2019 10.00 303 pisemny
III/5 Teoria systemów i sygnałów dr inż. Małgorzata Kuchta 1.02.2018 14.00 301 pisemny
  Programowanie maszyn i systemów wytwórczych (AP) dr hab. inż. Andrzej Baier 03.02.2018 10.00 301 pisemny
IV/7 Systemy MEMS dr hab. inż. Andrzej Harlecki 02.02.2018 8.00 320 pisemny

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(11.02.2019 r. – 17.02.2019 r.)

Kierunek : Automatyka i Robotyka

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka ogólna dr Irena Wistuba (gr. 1, gr. 2)

 

11.02.2019 10.00 339 Pisemny
dr Irena Wistuba (gr. 3, gr. 4)

 

11.02.2019 10.00 339
Fizyka ogólna mgr Michał Kondys

(Gr. 1, Gr. 2)

11.02.2019 15.30 320 pisemny
mgr Michał Kondys

(Gr. 3, Gr. 4)

17.02.2019 8.30 320
Mechanika ogólna dr inż. Norbert Buba 15.02.2018 15.30 320 pisemny
II / 3 Matematyka ogólna dr Irena Wistuba (gr. 1, gr. 2)

 

11.02.2019 10.00 339 Pisemny
dr Grażyna Łydzińska (gr. 3, gr. 4)

 

16.02.2019 10.00 339
  Podstawy automatyki i teorii sterowania dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski 15.02.2019 10.00 303 pisemny
III/5 Teoria systemów i sygnałów dr inż. Małgorzata Kuchta 15.02.2018 14.00 301 pisemny
  Programowanie maszyn i systemów wytwórczych (AP) dr hab. inż. Andrzej Baier 12.02.2018 10.00 301 pisemny
IV/7 Systemy MEMS dr hab. inż. Andrzej Harlecki 16.02.2018 8.00 320 pisemny
Skip to content