[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]
Rok akademicki: 2018/2019
Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: Filologia czeska
Tryb: stacjonarny

 

 

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu  
III Praktyczna nauka języka czeskiego

 

dr Justyna Pietrzykowska 28.01.2019   9:00 B211 pisemny i ustny
11.02.2019   9:00 B213 pisemny i ustny
Historia literatury czeskiej Dr Joanna Maksym – Benczew 30.01.2019   17:00 B204 ustny
11.02.2019   17:00 B213 ustny poprawkowy
Skip to content