[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Logistyka i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – mgr Krzysztof Szydłowski grupa I 18.06.2019 r. godz. 17.15 sala 326 ustny; grupa II 22.06.2019 r. godz. 12.00 sala 331 ustny.
Ochrona praw człowieka – mgr Jacek lewicki grupa I 17.06.2019 r. godz. 9.00 sala 326 ustny; grupa II 15.06.2019 r. godz. 9.00 sala 326 ustny.
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych – dr Łukasz Karaś grupa I 21.06.2019 r. godz. 13.00 sala 224 ustny; grupa II 21.06.2019 r. godz. 16.00 sala 224 ustny.
Zwalczanie terroryzmu – dr Joanna Stojer -Polańska grupa I 14.06.2019 r. godz. 12.00 sala 331 ustny; grupa II 14,06.2019 r. godz. 14.00 sala 331 ustny.

Skip to content