[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Logistyka i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – mgr Krzysztof Szydłowski gr. I 15.09.2019 r. godz. 13.00 sala 326 ustny, gr. II 10.09.2019 r. godz. 17.15. sala 39 ustny
Ochrona praw człowieka – mgr Jacek lewicki 09.09.2019 r. godz. 16.30-17.00 sala 326 ustny
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych – dr Łukasz Karaś 13.09.2019 r. godz. 15.00-16.00 sala 324 ustny
Zwalczanie terroryzmu – dr Joanna Stojer-Polańska 10.09.2019 r. godz. 14.00-15.00 sala 324 ustny

Skip to content