[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Egzamin z języka angielskiego w dniu 12.06.2019 r. odbędą się w sali 225.

Egzamin z języka angielskiego w dniu 14.06.2019 r. odbędzie się w sali 222.

Egzamin w sesji poprawkowej z języka angielskiego (13.09.2019 r.) odbędzie się w sali 225.

Skip to content