[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Informujemy, że zajęcia z mgr Jakubem Jendryskiem w poniższych terminach dla kierunku wychowanie fizyczne są odwołane:
III rok WF- OB fizjoterapia w OB 17.102019 r.- odrobienie zajęć 09.11.2019 r. g. 10-13.00 J10
III rok WF- GKK Elementy OB 17.10.2019 r. – odrobienie zajęć 07.11.2019 r. g. 8-8.45;
14.11.2019 r. g. 8-8.45  J10

Skip to content