[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]
Dnia 18.11.2019r odbędzie się szkolenie dla studentów I roku z zakresu praw i obowiązków studenta w Sali wykładowej Domu studenta. Szkolenie jest obowiązkowe.
Podział na grupy:

I grupa 8.00-9.30

Bezpieczeństwo Państwa
Automatyka i Robotyka
Pedagogika resocjalizacyjna

II grupa 9.45-11.15

Pielęgniarstwo
Wychowanie fizyczne
Filologia Angielska

III grupa 11.45-12.15

Administracja
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Turystyka i rekreacja

IV grupa 12.30 – 14.00

Architektura
Filologia Czeska
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Język angielski
Filologia Germańska
Język niemiecki
Skip to content