[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ
(3 –16 lutego 2020 roku)
I POPRAWKOWEJ*
(24 lutego – 1 marca 2020 roku)

FILOLOGIA CZESKA 

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godz. Numer sali Forma egzaminu

ROK I

I Historia literatury europejskiej
XX wieku
dr Joanna Maksym-Benczew  7.02.2020 17.30 B 211 pisemny
24.02.2020* 16.30 B 211 pisemny
Realioznawstwo europejskich obszarów językowych dr Renata Sput 6.02.2020 16.00 B 211 pisemny
27.02.2020* 16.00 B 211 pisemny

ROK II

II Gramatyka opisowa języka czeskiego Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph. D. 6.02.2020 16.00 B 211 pisemny
27.02.2020* 16.00 B 211 pisemny
Skip to content