[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ
(3 –16 lutego 2020 roku)
I POPRAWKOWEJ*
(24 lutego – 1 marca 2020 roku)

FILOLOGIA GERMAŃSKA

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godz. Numer sali Forma egzaminu

ROK I

I Historia literatury europejskiej
XX wieku
dr Joanna Maksym-Benczew 7.02.2020 17.30 B 211 pisemny
24.02.2020* 16.30 B 211 pisemny
Realioznawstwo europejskich obszarów językowych dr Renata Sput 6.02.2020 16.00 B 211 pisemny
27.02.2020* 16.00 B 211 pisemny

ROK III

III Praktyczna nauka języka niemieckiego dr Renata Sput 15.02.2020 9.00 B 311 pisemny/ustny
28.02.2020* 9.00 B 311 pisemny/ustny

KSZTAŁCENIE TRANSLATORSKIE

Translatoryka i edycja tekstu dr Paweł Strózik 4.02.2020 18.15 B 311 pisemny
25.02.2020* 18.15 B 311 pisemny
Translatoryka tekstu artystycznego dr Renata Sput 5.02.2020 16.00 B 313 pisemny
26.02.2020* 16.00 B 313 pisemny

 

Skip to content