[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ
(3 –16 lutego 2020 roku)
I POPRAWKOWEJ*
(24 lutego – 1 marca 2020 roku)

 

 JĘZYK NIEMIECKI

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godz. Numer sali Forma egzaminu
ROK I
I Historia literatury europejskiej
XX wieku
dr Joanna Maksym-Benczew 7.02.2020 17.30 B 211 pisemny
24.02.2020* 16.30 B 211 pisemny
Realioznawstwo europejskich obszarów językowych dr Renata Sput 6.02.2020 16.00 B 211 pisemny
27.02.2020* 16.00 B 211 pisemny
ROK II
II Gramatyka opisowa języka niemieckiego dr Emilia Wojtczak 03.02.2020 17.00 B204 pisemny
26.02.2020* 17.30 B209 pisemny
ROK III
III KSZTAŁCENIE PEDAGOGICZNE
Pedagogika dr Beata Fedyn 12.02.2020 17.30 A 228 pisemny
24.02.2020* 13.00 A 228 pisemny
JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE
Przekład i edycja tekstów fachowych dr Paweł Strózik 5.02.2020 17.30 B311 pisemny
26.02.2020* 17.30 B311 pisemny
Język administracji
i biznesu
dr Emilia Wojtczak 3.02.2020 15.30 B204 pisemny
26.02.2020* 16.30 B209 pisemny
Terminologia ekonomiczna
i prawnicza
dr Paweł Strózik 5.02.2020 19.15 B311 pisemny
26.02.2020* 19.15 B311 pisemny
Skip to content