[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ
(3 –16 lutego 2020 roku)
I POPRAWKOWEJ*
(24 lutego – 1 marca 2020 roku)

 FILOLOGIA ANGIELSKA

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godz. Numer sali Forma egzaminu

ROK I

I Historia literatury europejskiej XX wieku dr Katarzyna Rybińska 03.02.2020 16.00 B 202 pisemny
24.02.2020* 16.00 B 202 pisemny
Realioznawstwo europejskich obszarów językowych dr Patrycja Nosiadek 07.02.2020 13.00 B 202 pisemny
28.02.2020* 13.00 B 311 pisemny

ROK II

II Gramatyka opisowa języka angielskiego dr Andrzej Widota 4.02.2020 13.30 B 211 pisemny
25.02.2020* 13.30 B 211 pisemny

ROK III

III

Praktyczna nauka języka angielskiego dr Ewa Gieroń-Czepczor 7.02.2020 9.00 B 202 pisemny
7.02.2020 12.00 B 202 ustny
24.02.2020* 9.00 B 204 pisemny+ustny

KSZTAŁCENIE PEDAGOGICZNE

Pedagogika dr Ilona Gembalczyk 3.02.2020 12.00 A 219 pisemny
24.02.2020* 12.00 A 219 pisemny

KSZTAŁCENIE TRANSLATORSKIE

Translatoryka i edycja tekstu dr Joanna Bielewicz-Kunc 6.02.2020 10.00 B 311 pisemny
27.02.2020* 10.00 B 311 pisemny
Translatoryka tekstu artystycznego dr hab. Paweł Marcinkiewicz 3.02.2020 9.00 A 204 ustny+pisemny
24.02.2020* 9.00 A 204 ustny+pisemny

KSZTAŁCENIE BIZNESOWE

Translatoryka i edycja tekstu dr Joanna Bielewicz-Kunc 6.02.2020 11.30 B 311 pisemny
27.02.2020* 10.00 B 311 pisemny
Język administracji
i biznesu
dr Monika Porwoł 4.02.2020 13.00 B 204 pisemny
25.02.2020* 13.00 B 204 pisemny
Terminologia ekonomiczna i prawnicza dr Daniel Vogel 11.02.2020 13.00 B 311 pisemny
26.02.2020* 13.00 B 311 pisemny
Skip to content