[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ
(3 –16 lutego 2020 roku)
I POPRAWKOWEJ*
(24 lutego – 1 marca 2020 roku)

 JĘZYK ANGIELSKI

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godz. Numer sali Forma egzaminu

ROK I

I Historia literatury europejskiej XX wieku dr Katarzyna Rybińska 03.02.2019 17.30 B 202 pisemny
24.02.2019* 17.30 B 202 pisemny
Realioznawstwo europejskich obszarów językowych dr Patrycja Nosiadek 07.02.2020 15.00 B 202 pisemny
28.02.2020* 15.00 B 311 pisemny

ROK II

II Gramatyka opisowa języka angielskiego dr Andrzej Widota 5.02.2020 16.30 B 211 pisemny
26.02.2020* 16.30 B 211 pisemny

ROK III

III

KSZTAŁCENIE PEDAGOGICZNE
Pedagogika dr Beata Fedyn 12.02.2020 17.30 A 228 pisemny
24.02.2020* 13.00 A 228 pisemny
JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE
Przekład i edycja tekstów fachowych dr Patrycja Nosiadek 07.02.2020 17.00 B 311 pisemny
28.02.2020* 17.00 B 311 pisemny
Język administracji
i biznesu
dr Monika Porwoł 04.02.2020 16.00 B 204 pisemny
25.02.2020* 16.00 B 204 pisemny
Terminologia ekonomiczna
i prawnicza
dr Daniel Vogel 11.02.2020 16.00 B 311 pisemny
26.02.2020* 16.00 B 311 pisemny
Skip to content