[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

 

I

Logika

 

dr Zbigniew Wieczorek 25.06.2020
gr. I
9.00-11.00 MS TEAMS
ustny
Logika

 

dr Zbigniew Wieczorek 27.06.2020
gr. II

weekendowa

9.00-11.00 MS TEAMS
ustny
Konstytucyjny system

organów państwowych

 

prof. dr hab. Krzysztof Zuba 26.06.2020 r.

gr. I

10.00 MS TEAMS
ustny
Konstytucyjny system

organów państwowych

 

prof. dr hab. Krzysztof Zuba 26.06.2020 r.
gr. II
weekendowa
16.00 MS TEAMS
ustny
Nauka administracji

 

dr Mariusz Koroblowski 24.06.2020r.

gr. I

11.00-12.00 Platforma Moodle
test pisemny
Nauka administracji

 

dr Mariusz Koroblowski 24.06.2020r.

gr. II
weekendowa

16.00 Platforma Moodle
test pisemny
Skip to content