[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

 

II

Język obcy mgr Joanna Marchwiak 22.06.2020

gr. I

10.00 ZOOM, TEAMS, MOODLE
mgr Joanna Marchwiak 22.06.2020

 gr. II
weekendowa

10.00 ZOOM, TEAMS, MOODLE
mgr Iweta Draszczyk 22.06.2020

gr. I

10.00 ZOOM, TEAMS, MOODLE
mgr Iweta Draszczyk 22.06.2020
gr. II
weekendowa
10.00 ZOOM, TEAMS, MOODLE
Prawo administracyjne dr Jacek Pierzchała

 

26.06.2020 r.
gr. I
13.00 MS TEAMS
ustny
Prawo administracyjne prof. dr hab. Lidia Zacharko

 

27.06.2020 r.
gr. II
weekendowa
10.00 MS TEAMS
Postępowanie

administracyjne

dr Łukasz Karaś 25.06.2020 r.
gr. I
14.00 MS TEAMS
ustny
Postępowanie

administracyjne

dr Łukasz Karaś 25.06.2020 r.
gr. II
weekendowa
16.00 MS TEAMS
ustny
Prawo gospodarcze mgr Krzysztof Kaczorowski

 

23.06.2020 r.
gr. I
17.00 MS TEAMS
ustny
Prawo gospodarcze mgr Krzysztof Kaczorowski

 

28.06.2020 r.
gr. II
weekendowa
10.00 MS TEAMS
ustny
Prawo karne mgr Patrycja Mazurek

 

30.06.2020 r.
gr. I
12.00 MS TEAMS
Prawo karne mgr Patrycja Mazurek

 

30.06.2020 r.
gr. II
weekendowa
14.00 MS TEAMS
Skip to content