[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

III

Zarządzanie zasobami w małych i średnich

przedsiębiorstw

dr inż. Sabina Musioł 22.06.2020 r.
gr. I
18.00 Platforma

Moodle
test

Zarządzanie zasobami w małych i średnich

przedsiębiorstw

dr inż. Sabina Musioł 22.06.2020 r.
gr. II
weekendowa
18.00 Platforma Moodle
test
Skip to content