[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

 

I

Wstęp do psychologii

społecznej i socjologii

dr Teresa Jemczura 26.06.2020 r.
gr. I
11.00 mailowa

pisemny

Wstęp do psychologii

społecznej i socjologii

dr Teresa Jemczura 26.06.2020r.
gr. II
weekendowa
16.00 mailowa
pisemny
Nauka o administracji

 

dr Mariusz Koroblowski 24.06.2020 r.
gr. I
10.00 Platforma

Moodle
Test pisemny

Nauka o administracji

 

dr Mariusz Koroblowski 24.06.2020r.
gr. II
weekendowa
13.00 Platforma

Moodle
Test pisemny

Podstawy bezpieczeństwa państwa mgr Adam Kurek 25.06.2020 r.
gr. I
16.00 MS TEAMS
Podstawy bezpieczeństwa państwa mgr Adam Kurek 25.06.2020 r.
gr. II
weekendowa
16.00 MS TEAMS
Skip to content