[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

 

III

Logistyka i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych mgr Krzysztof Szydłowski 29.06.2020 r.
gr. I
17.00 MS TEAMS
ustny
Logistyka i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych mgr Krzysztof Szydłowski 27.06.2020 r.
gr. II
weekendowa
12.00 MS TEAMS
ustny
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych dr Łukasz Karaś 25.06.2020 r.
gr. I
15.00 MS TEAMS
ustny
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych dr Łukasz Karaś 25.06.2020r.
gr. II
weekendowa
17.00 MS TEAMS
ustny
Zwalczanie terroryzmu

 

dr Joanna Stojer-Polańska 26.06.2020 r.
gr. I
14.30 MS TEAMS
ustny
Zwalczanie terroryzmu

 

dr Joanna Stojer- Polańska 26.06.2020r.
gr. II
weekendowa
16.00 MS TEAMS
ustny
Ochrona praw człowieka

 

mgr Patrycja Mazurek 22.06.2020 r.
gr. I
12.00 MS TEAMS
Ochrona praw człowieka

 

mgr Patrycja Mazurek 22.06.2020 r.

gr. II

weekendowa

14.00 MS TEAMS
Skip to content