[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną informuję, że ulegają zmianie zasady oraz tryb przyjęć do Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2020/2021. Proces rekrutacji do Domu Studenta PWSZ w Raciborzu odbędzie się wg poniższej procedury.

 

  1. REKRUTACJA DLA STUDENTÓW PWSZ W RACIBORZU W TYM MIESZKAJĄCYCH W DOMU STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020.
  • Przyznanie miejsca na kolejny rok akademicki odbywa się wyłącznie na podstawie WNIOSKU O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU, który można pobrać ze strony internetowej Domu Studenta (Portal Studencki, zakładka „Rekrutacja”). Termin rekrutacji; 4.06.2020r. – 31.07.2020r.
  • Pobrany WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU należy czytelnie wypełnić oraz własnoręcznie podpisać. Następnie wypełniony oraz podpisany wniosek należy zeskanować i przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w postaci załącznika na adres e-mail: dom.studenta@pwsz.raciborz.edu.pl . (plik PDF, ostatecznie dopuszcza się w formie zdjęcia/fotografii).
  1. REKRUTACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PWSZ W RACIBORZU W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021.
  • Przydział miejsca w Domu Studenta odbywa się wyłącznie na podstawie WNIOSKU O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU, który jest dostępny za pośrednictwem SYSTEMU INTERNETOWEJ REKRUTACJI PWSZ w Raciborzu. Termin rekrutacji; indywidualnie w zależności od przebiegu rekrutacji na studia w PWSZ w Raciborzu.
  • Pobrany WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU należy czytelnie wypełnić oraz własnoręcznie podpisać. Następnie wypełniony oraz podpisany wniosek należy zeskanować i przesłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem SYSTEMU INTERNETOWEJ REKRUTACJI PWSZ w Raciborzu jednak dopiero po dostaniu się kandydata na listę przyjętych studentów w roku akademickim 2020/2021.
  • Kontakt z Domem Studenta PWSZ w Raciborzu: dom.studenta@pwsz.raciborz.edu.pl lub telefonicznie z pracownikiem recepcji obiektu +48 664 740 736.

Administrator Domu Studenta

Skip to content