[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTR LETNI 2019/2020

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Rok
Studiów

Przedmiot

Egzaminator

Data egzaminu Godzina Forma

Egzaminu

 Data egzaminu poprawkowego
I rok

TiR

II rok

 

TiR

Język angielski / niemiecki 22.06.2020 10:00 Moodle,Teams, Zoom
11.09.2020   Moodle,Teams, Zoom
Kształtowanie środowiska i ochrony przyrody mgr Miłosz Witkowski 24.06.2020 11.00 e-mail- pisemny
02.09.2020 11.00 e-mail- pisemny
Moduł zajęć z zakresu specjalności: Odnowa psychosomatyczna i trening zdrowotny
Odnowa psychosomatyczna mgr Marek Jendrysek * 02.06.2020 * 10.00 * J10 *
03.09.2020 10.00 J10
Fizjologia pracy  i wypoczynku dr Andrzej Samołyk 1.07.2020 10.00 teams
 08.09.2020 10.00  TEAMS 
III rok

TiR

Moduł zajęć z zakresu specjalności: Zarządzanie i obsługa ruchu turystycznego
Zarządzanie obiektami sportowymi i turystycznymi mgr Dawid Wacławczyk 1.07.2020 10:30 Teams
     
Programowanie biznesu turystycznego mgr Grzegorz Wawoczny 25.06.2020 student indywidualnie w ramach grupy skontaktuje się z wykładowcą celem ustalenia godziny zdalnego połączenia Skype
10.09.2020    
Organizacja i funkcjonowanie hoteli i placówek ruchu turystycznego mgr Małgorzata Bonk

 

24.06.2020 15:00 Teams
     
Podstawy gospodarki turystycznej mgr Dawid Wacławczyk 30.06.2020 11:30 Teams
     

 

* Realizacja zgodnie z wytycznymi prowadzącego

 

Skip to content