[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

HARMONOGRAM EGZAMINÓW- semestr letni – studia stacjonarne

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE  Rok akademicki 2019/2020

Rok
studiów

Przedmiot

Egzaminator

Data egzaminu Godzina Forma

Egzaminu

Data egzaminu poprawkowego
I rok

WF

Anatomia mgr Jolanta Wiercińska 22.06.2020 Gr.1 11:00
Gr.2 16:00
e-mail
07.09.2020 9.00 jolanta.wiercinska@pwsz.raciborz.edu.pl
Pedagogika Prof. PhDr. Bronislava Kasáčová 30.06.2020 15:00-16:00 e-mail
11.09.2020 15:00-16:00 e-mail
II rok

WF

Antropomotoryka dr Kosmol- Żok Agnieszka 24.06.2020 10:00 Testportal
07.09.2020 10:00 testportal
Biochemia dr Nowosielska- Swadźba Danuta 23.06.2020 10:00

15:30

Testportal, Teams
03.09.2020 10:00 Testportal, Teams
Metodyka wychowania fizycznego dr hab. Groffik Dorota 26.06.2020 12:00-16:00 Zoom-ustny
07.09.2020 10:00 Zoom-ustny
Teoria sportu dr Sitko Błażej 25.06.2020 10:00 Testportal
10.09.2020 10:00 Testportal
Teoria i metodyka sportów indywidualnych dr Gasilewski Jarosław 29.06.2020 10:00 Teams-ustny
09.09.2020 10:00 Teams ustny
Język obcy mgr Joanna Marchwiak

mgr Iweta Draszczyk

22.06.2020 10:00 Zoom, Teams, Moodle
11.09.2020 Zoom, Teams, Moodle
III rok

WF

 

 

Teoria wychowania fizycznego dr Agnieszka Kosmol- Żok 24.06.2020 12:00 Testportal
08.09.2020 10:00 testportal
Teoria i metodyka sportów zespołowych dr Błażej Sitko 23.06.2020 16:00 Testportal
10.09.2020 12:00 Testportal
Specjalność: Instruktorsko – trenerska
Metodyka i praktyka specjalizacji sport indywidualny lub zespołowy pływanie dr Marcin Kunicki lipiec    
     
fitness mgr Joanna Toniarz 22.06.2020 18:00 Moodle-pisemny
11.09.2020 15:00 Moodle-pisemny
piłka siatkowa mgr Witold Galiński 29.06.2020 10:00 Skype, Teams
09.09.2020 11:00 Skype, Teams
Specjalność: Odnowa biologiczna
Masaż sportowy mgr Marek Jendrysek * —–*    
     
Specjalność: Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna
Metodyka zajęć gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej dr Danuta Zwolińska 22.06.2020 10:00 Teams
15.10.2020 10:00 Teams
Metody i zasady oceny postawy ciała dr Danuta Zwolińska 25.06.2020 10:00 Teams
16.09.2020 10:00 Teams
Specjalność: Trener personalny
Teoretyczne podstawy treningu personalnego dr hab. Arkadiusz Stanula 02.07.2020 19.30 Teams
02.09.2020 12.00 Teams
Trening personalny mgr Piotr Żurawik 26.06.2020 13.00 Teoretyczny/
praktyczny
10.09.2020 10.00   teams
Odnowa biologiczna w sporcie i rekreacji mgr Marek Jendrysek * —*
Żywienie sportowca – dietetyka, suplementacja i poradnictwo żywieniowe dr Andrzej Samołyk 01 07.2020 12.00 Teams
08.09.2020 11.00 TEAMS

*Realizacja zgodnie z wytycznymi prowadzącego

Skip to content