[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Wstęp do psychologii społecznej i socjologii – dr Teresa Jemczura 11.09.2020 r. grupa I godz. 10.00, grupa II weekendowa godz. 16.00 forma – pisemna e-mail
Podstawy bezpieczeństwa państwa – mgr Adam Kurek 07.09.2020 o godz. 16:00 za pośrednictwem MS Teams – test
Nauka o administracji – dr Mariusz Koroblowski gr. I – 13.09.2020 r. godz. 13.00 2. Nauka o administracji – gr. II weekendowa – 13.09.2020 r. godz. 14.00 test pisemny (online) przeprowadzony na platformie Moodle.

 

Skip to content