[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Język obcy – 11.09.2020 godz. 10.00 forma – ZOOM, TEAMS, MOODLE
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej – dr Aleksandra Zając – 11.09.2020 r. godz. 19.00 forma TEAMS
Zwalczanie przestępczości – dr Joanna Stojer-Polańska 07.09.2020 r. gr. I godz. 9.00 gr II weekendowa 15.00 forma TEAMS
System bezpieczeństwa narodowego – mgr inż. Tomasz Pielczyk 10.09.2020 r. godz. 17.00 forma TEAMS
Polityka i strategia bezpieczeństwa – mgr Adam Kurek 07.09.2020 o godz. 17:00 za pośrednictwem MS Teams – test
Bezpieczeństwo społeczne – dr Grzegorz Chrószcz gr. I 11.09.2020 r. godz. 17.30-18.30, gr. II weekendowa 13.09.2020 godz. 12.00 – 13.00 forma TEAMS, PLATFORMA MOODLE

Skip to content