[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Logistyka i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – mgr Krzysztof Szydłowski – 04.09.2020 r. godz. 16.00 forma – Teams
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych – dr Łukasz Karaś – 11.09.2020 r. gr. I godz. 15.00, gr. II weekendowa 17.00, forma TEAMS
Ochrona praw człowieka – mgr Patrycja Mazurek – 08.09.2020 r. godz. 16.00 forma TEAMS
Zwalczanie terroryzmu – dr Joanna Stojer-Polańska 07.09.2020 r. gr. I godz. 9.30 gr II weekendowa 15.30 forma TEAMS
Ustrój Organów ochrony państwowej – dr Grzegorz Chrószcz 09.09.2020 r. godz. 17.30-18.30 forma TEAMS, PLATFORMA MOODLE

Skip to content