[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(01.09.2020 r. – 13.09.2020 r.)

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

I / 2 Makroekonomia mgr Agnieszka Ostrowska 13.09.2020 13:45-14-45 MS Teams – ustny
II / 4          
     
           
III/6          
           
           
Skip to content