[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Język obcy – 11.09.2020 r. godz. 10.00 ZOOM. MOODLE, TEAMS
Prawo karne – mgr Patrycja Mazurek – 08.09.2020 r. godz. 16.00 forma TEAMS
Postępowanie administracyjne – dr Łukasz Karaś, gr.I godz. 14.00, gr. II weekendowa godz. 15.00 forma TEAMS

Skip to content