Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 104/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 17 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szkolenie BHP jest formą zajęć obowiązkowych dla studentów I roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Jego celem jest zapoznanie studentów z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na Uczelni w czasie zajęć dydaktycznych. Szkolenie zawiera elementy ergonomii oraz przygotowuje studentów do właściwych zachowań w czasie wypadku, zagrożenia.

Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1.      Szkolenie BHP z elementami ergonomii

2.      Szkolenie BHP – Ochrona pożarowa

3.      Szkolenie BHP – Pierwsza Pomoc

4.      Wybrane akty prawne związane z tematem

5.      Test kończący szkolenie

Forma szkolenia

Szkolenie BHP dla studentów I roku odbywa się na platformie e-learningowej MOODLE pod adresem: https://enauka.pwsz.raciborz.edu.pl/login/index.php

Studenci logują się takimi samymi poświadczeniami jak do komputerów uczelnianych lub studenckiej poczty email (nr_albumu@student.pwsz.raciborz.edu.pl).

Login: numer_albumu (bez zera wiodącego)

Hasło: siedem znaków z dowodu osobistego

Warunek zaliczenia

Studenci przed przystąpieniem do testu sprawdzającego są zobowiązani do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi zawartymi w szkoleniu.

Zasady oceniania testu:

  1. Test jednokrotnego wyboru
  2. Każde pytanie ma wartość jednego punktu
  3. Test zawiera 10 pytań losowo wybranych
  4. Pozytywne zaliczenie testu wymaga udzielenia 7 poprawnych odpowiedzi.

Podsumowaniem szkolenia jest test sprawdzający nabyte wiadomości, do którego można przystąpić w wybranym przez siebie terminie. Do testu można podchodzić wielokrotnie. Uzyskanie z testu wyniku 60% jest równoważne z zaliczeniem szkolenia.

Termin zaliczenia

Test online będzie dostępny w okresie : 02.10.2020 – 25.02.2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia można uzyskać bezpośrednio w Sekcji BHP  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55,
47-400 Racibórz tel.: 32 415 50 20 wew. 141 lub poprzez email:
marek.laciok@pwsz.raciborz.edu.pl

Powodzenia.

 

 

 

 

Skip to content