Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

III

Prawo pracy dr Łukasz Karaś 29.01.2021 r.

gr. I

16.00-18.00 MS TEAMS
Prawo pracy dr Łukasz Karaś                                29.01.2021 r.

gr. II

18.00-20.00 MS TEAMS
Prawo ubezpieczeń

społecznych

dr Władysław Świątek 01.02.2021 r.
gr. I
9.00-10.00 Moodle

Test

Prawo ubezpieczeń

społecznych

dr Władysław Świątek 06.02.2021 r.
gr. II
9.00-10.00 Moodle

Test

 

Skip to content