Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

 

II

Prawne podstawy

bezpieczeństwa

mg Krzysztof Kaczorowski 28.01.2021 r. 17.00 Moodle

Ms Teams

Prawne podstawy

bezpieczeństwa

mgr Krzysztof Kaczorowski 30.01.2021 r. 9.00 Moodle

Ms Teams

 

Skip to content