PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(28.01.2021 r. – 10.02.2021 r.)

Kierunek : Automatyka i robotyka

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka ogólna dr I.Wistuba / dr P.Janoska 28.01.2021

30.01.2021 (gr.week.)

10.00-13.00

12.00

On-line

Skype

 
Fizyka ogólna mgr M.Kondys 10.02.2021 (gr.tyg.)

7.02.2021 (gr. 3 i 4)

15.30-17.00

 

8.00-9.30, 10.00-11.30

A320 pisemny
Mechanika ogólna dr inż. N.Buba 29.01.2021 16.00 Moddle/Teams  
II / 3 Matematyka ogólna dr I.Wistuba / dr P.Janoska 1.02.2021 10.00-13.00 On-line  
  Podstawy automatyki i teorii sterowania dr hab. inż. W.Stanisławski 28.01.2021 10.00 B303 pisemny
III/5 Teoria systemów i sygnałów dr inż. M.Kuchta 1.02.2021 (gr.tyg.)

30.01.2021 (gr. week.)

10.00 MS Teams
Programowanie maszyn i systemów wytwórczych dr hab. inż. A.Baier 31.01.2021 10.00 MS Teams  
IV/7 MEMS dr hab. inż. A.Harlecki 14.01.2021 (gr.tyg.)

16.01.2021 (gr.week.)

10.00

 

8.00

MS Teams  

 

pisemny

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(18.02.2021 r. – 24.02.2021 r.)

Kierunek : Automatyka i robotyka

 

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka ogólna dr I.Wistuba / dr P.Janoska 22.02.2021

20.02.2021(gr.week.)

12.00-14.00

12.00

 

On-line  
Fizyka ogólna mgr M.Kondys 24.02.2021 (gr.tyg.)

21.02.2021 (gr.3 i 4)

15.30-17.00

 

8.00-9.30, 10.00-11.30

A320 pisemny
Mechanika ogólna dr inż. N.Buba 19.02.2021 16.00 Moodle/Teams  
II / 3 Matematyka ogólna dr I.Wistuba / dr P.Janoska 22.02.2021 10.00-12.00 On-line  
  Podstawy automatyki i teorii sterowania dr hab. inż. W.Stanisławski 18.02.2021 10.00 B303 Pisemny
III/5 Teoria systemów i sygnałów dr inż. M.Kuchta 22.02.2021 (gr.tyg.)

20.02.2021 (gr. week.)

10.00 MS Teams
Programowanie maszyn i systemów wytwórczych dr hab. inż. A.Baier 21.02.2021 10.00 MS Teams  
IV/7 MEMS dr hab. inż. A.Harlecki

 

Skip to content