Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

III Prawo pracy dr Łukasz Karaś

19.02.2021 r.
gr. I

 

16.00-18.00 _ MS

 TEAMS

Prawo pracy dr Łukasz Karaś
19.01.2021 r.
gr. II

 

18.00-19.00 _ MS

 TEAMS

Prawo ubezpieczeń

społecznych

dr Władysław Świątek 18.02.2021 r.
gr. I
9.00-10.00 _ Moodle
test
Prawo ubezpieczeń

społecznych

dr Władysław Świątek 20.02.2021 r. 9.00-10.00 _ Moodle

Test

 

Skip to content