Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I Wiedza o państwie i prawie mgr Krzysztof Dziewit

 

18.02.2021 r.
gr. I
16.00 _ MS
TEAMS

ustny

Wiedza o państwie i prawie mgr Krzysztof Dziewit

 

22.02.2021 r.
gr. II
16.00 _ MS
TEAMS
ustny
Organizacja i zarządzanie dr hab. Leszek Karczewski

 

19.02.2021 r.
gr. I
12.05-13.30 _ Pisemna
test
Organizacja i zarządzanie dr hab. Leszek Karczewski

 

20.02.2021 r.
gr. II
10.00-11.30 _ Pisemna
test
Współczesne systemy

polityczne

dr Henryk Kretek 21.02.2021 r.
gr. I
8.00 _ MS

TEAMS

Współczesne systemy

polityczne

dr Henryk Kretek 21.02.2021 r.
gr. II
8.00 _ MS

TEAMS

Teoria bezpieczeństwa mgr Adam Kurek

 

22.02.2021 r.

gr.I

17.00 _ MS

TEAMS test

Teoria bezpieczeństwa mgr Adam Kurek

 

 

22.02.2021 r.

gr.II

17.00 _ MS

TEAMS test

 

Skip to content