Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

III Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe mgr Wacław Wojaczek 24.02.2021 r.
gr. I
09.40 _ MS
TEAMS

ustny

Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe mgr Wacław Wojaczek 20.02.2021 r.
gr. II
15.45 _ MS

TEAMS

ustny

Zaliczenie poprawkowe:
Bezpieczeństwo imprez masowych – mgr Tomasz Florek 20.02.2021 r. godz. 8.00 MS TEAMS

Skip to content