Szanowni studenci pierwszego roku.

Przypominamy, o obowiązkowym szkoleniu BHP.

Na podstawie Zarządzenia nr 104/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 17 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19.

  • 1. Pkt. 3.
  • Przysposobienie biblioteczne oraz obowiązkowe zajęcia z BHP dla studentów
    pierwszego roku odbywać się będą w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy Studenci zobowiązani są zaliczyć zajęcia z przysposobienia bibliotecznego oraz BHP jednorazowo w terminie do końca I semestru studiów ( z wyłączeniem osób, które odbyły zajęcia z przysposobienia bibliotecznego i/lub BHP w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w ostatnich pięciu latach i kontynuują tu naukę),

Zajęcia odbywają się w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy Moodle.
W dowolnym czasie można zalogować się do systemu i wziąć udział w szkoleniu.
Pozytywne rozwiązanie testu stanowi podstawę dokonania wpisu.

Studentów, którzy mogą skorzystać z przepisania zaliczenia, proszę o przekazanie takich informacji na adres mailowy: marek.laciok@pwsz.raciborz.edu.pl, w celu przepisania zaliczenia na bieżący rok akademicki.

Szkolenie BHP dla studentów I roku odbywa się na platformie e-learningowej MOODLE pod adresem: https://enauka.pwsz.raciborz.edu.pl/login/index.php

Skip to content