PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(28.01.2021 r. – 10.02.2021 r.)

Kierunek : Architektura

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka dr Irena Wistuba 29.01.2021 9:00-13:00 On-line
Geometria  wykreślna dr inż. arch. Jolanta Tofil      
II / 3 Mechanika budowli dr inż. Norbert Buba 02.02.2021 9:00 On-line
  Fizyka budowli dr inż. Jan Rubin      
Historia architektury powszechnej dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak 05.02.2021. 10:00 Pisemny

Sala A217

III/5 Podstawy planowania miast dr inż. arch. A.Bednarski      
Projektowanie urbanistyczne dr hab. Inż. arch. Katarzyna Mazur-Belzyt

mgr inż. arch. Roksana Karwalska

     
IV/7 Konstrukcje budowlane mgr inż. Andrzej Kuc 28.02.2021    

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(18.02.2020 r. – 24.02.2020 r.)

Kierunek : Architektura

 

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka dr Irena Wistuba 23.02.2021 12:00-14:00 On-line
II / 3 Mechanika budowli dr inż. Norbert Buba      
  Fizyka budowli dr inż. Jan Antoni Rubin      
  Historia architektury powszechnej dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak      
III/5 Podstawy planowania miast dr inż. arch. A.Bednarski      
Projektowanie urbanistyczne dr hab. Inż. arch. Katarzyna Mazur-Belzyt

mgr inż. arch. Roksana Karwalska

     
IV/7 Konstrukcje budowlane mgr inż. Andrzej Kuc      

 

Skip to content