PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(28.01.2021 r. – 10.02.2021 r.)

Kierunek : Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Analiza  dzieła

 

dr Karolina Stanieczek        
II / 3 Ergonomia i światło we wnętrzu

 

dr inż. arch. Beata Kuc – Słuszniak 02.02.2021 9:00   On-line

 

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(18.02.2021 r. – 24.02.2021 r.)

Kierunek : Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Analiza  dzieła

 

dr Karolina Stanieczek        
II / 3 Ergonomia i światło we wnętrzu

 

dr inż. arch. Beata Kuc – Słuszniak        

 

Skip to content