Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

 

I

Wstęp do psychologii

społecznej i socjologii

dr Ludmiła Nowacka 28.06.2021r. 9.00 MS TEAMS

ustna

Wstęp do psychologii

społecznej i socjologii

dr Ludmiła Nowacka 27.06.2021r.
Grupa weekendowa
9.00 MS TEAMS

ustna

Nauka o administracji

 

dr Mariusz Koroblowski 23.06.2021r. 9.00-10.00 Platforma Moodle
Test pisemny
Nauka o administracji

 

dr Mariusz Koroblowski 26.06.2021r.

Grupa weekendowa

9.00-10.00 Platforma Moodle
Test pisemny
Podstawy bezpieczeństwa państwa mgr Adam Kurek 25.06.2021r. 17.00 MS TEAMS
pisemna/test
Podstawy bezpieczeństwa państwa mgr Adam Kurek 25.06.2021r.

Grupa weekendowa

17.00 MS TEAMS
pisemna/test
Skip to content