Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

II

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej dr Henryk Kretek 22.06.2021r. 9.00 MS TEAMS

ustny

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej dr Henryk Kretek 27.06.2021r.
Grupa weekendowa
9.00 MS TEAMS
ustny
System bezpieczeństwa

narodowego

mgr Tomasz Pielczyk 23.06.2021r. 18:00 MS TEAMS
pisemny
(test- MS Forms)
System bezpieczeństwa

narodowego

mgr Tomasz Pielczyk 26.06.2021 r.
grupa weekendowa
 
18:00 MS TEAMS
pisemny
(test- MS Forms
Strategia i polityka

bezpieczeństwa

mgr Adam Kurek 25.06.2021r. 18.00 MS TEAMS
pisemny/test
Strategia i polityka

bezpieczeństwa

mgr Adam Kurek 25.06.2021r.
grupa weekendowa
18.00 MS TEAMS
pisemny/test
Język obcy mgr Joanna Marchwiak

 

21.06.2021 r. pisemny
10.00-11.00
ustny
13.00
224/ ZOOM, TEAMS,

MOODLE

mgr Katarzyna Chłosta

 

26.06.2021 r.
grupa weekendowa
 
pisemny
9.00-10.00
ustny
13.00
223/ ZOOM, TEAMS,

MOODLE

mgr Małgorzata Skwarecka

 

21.06.2021 r. pisemny
10.00
ustny
13.00
MS TEAMS
Skip to content