Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

 

III

Logistyka i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych mgr Krzysztof Szydłowski 23.06.2021r. 16.00 MS TEAMS
ustny
Logistyka i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych mgr Krzysztof Szydłowski 26.06.2021r.
Grupa weekendowa
10.00 MS TEAMS
ustny
Ochrona praw człowieka

 

mgr Aleksandra Sobik 22.06.2021r. 17.30 MS TEAMS
ustny
Ochrona praw człowieka

 

mgr Aleksandra Sobik 22.06.2021r.
Grupa weekendowa
19.30 MS TEAMS

ustny

Skip to content