HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ 21.06.2021-30.06.2021

 

I SESJI  EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ  06-12.09.2021 

Rok akademicki: 2020/2021

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna-jednolite studia magisterskie

                     

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godzina forma egzaminu Rodzaj technologii informatycznej
 

 

 

I

Wprowadzenie do pedagogiki prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. 25.06.2021 12.00/pisemny Moodl
07.09.2021 12.00/pisemny Moodl
Historia  myśli pedagogicznej prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. 29.06.2021 12.00/pisemny Moodl
08.09.2021 12.00/pisemny Moodl
Podstawy pedagogiki przedszkolnej prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. 23.06.2021 16.00/pisemny Zoom i Moodl
06.09.2021 16.00/pisemny Zoom i Moodl
Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. 21.06.2021 16.00/pisemny Zoom i Moodl
09.09.2021 16.00/pisemny Zoom i Moodl
 

 

 

 

II

Teoretyczne podstawy kształcenia dr Jolanta Gabzdyl 25.06.2021 12.00/pisemny MS Teams
6.09.2021 12.00/ustny MS Teams
Edukacja polonistyczna

z metodyką

dr Gabriela Kryk 23.06.2021 9.00/ustny MS Teams
9.09.2021 9.00/ustny MS Teams
Edukacja matematyczna

z metodyką

dr Jolanta Gabzdyl 28.06.2021 12.00/ustny MS Teams
7.09.2021 12.00/ustny MS Teams

 

Racibórz, 14.05.2021 r.

Skip to content