PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr letni

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(21.06.2021 r. – 30.06.2021 r.)

Kierunek : Automatyka i robotyka

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka ogólna dr I.Wistuba / dr P.Janoska 28.06.2021

 (gr.tyg.)

26.06.2021 (gr.week.)

10.00-12.00

 

8.00-9.30

zdalnie pisemny
Mechanika ogólna dr inż. N.Buba 25.06.2021r. 16.00 zdalnie pisemny
II / 3 Język angielski mgr Katarzyna Stadnik 21.06.2021 (gr.tyg.)

26.06.2021 (gr.week.)

11.00-12.00

13.00

9.00-10.00

13.00

 

A222 pisemny

ustny

pisemny

ustny

Metody numeryczne dr inż. Małgorzata Kuchta 23.06.2021 (gr.tyg.)

23.06.2021 (gr.week.)

9.00-11.00

 

17.00-19.00

zdalnie pisemny
Elektronika i techniki mikroprocesorowe dr inż. Piotr Kalus 22.06.2021 (gr.tyg.)

22.06.2021 (gr.week.)

9.00

 

17.00

zdalnie pisemny
Regulacja automatyczna procesów dyskretnych i ciągłych prof. dr hab. inż. Gabriel Kost 25.06.2021 (gr.tyg.)

25.06.2021 (gr.week.)

9.00-11.30

 

15.00-17.30

zdalnie pisemny
III/5 Projektowanie układów cyfrowych dr inż. Piotr Kalus 22.06.2021 (gr.tyg.)

22.06.2021 (gr.week.)

12.00

 

18.00

zdalnie pisemny
Modelowanie i optymalizacja układów automatyki (AP) dr inż. Andrzej Kowolik 26.06.2021r. 8.00-10.00 MS Teams ustny
Elementy, układy i systemy automatyki przemysłowej dr inż. Grzegorz Gołda 21.06.2021 (gr.tyg.)

27.06.2021 (gr.week.)

8.00-10.00 MS Teams  

pisemny

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr letni

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(06.09.2021 r. – 12.09.2021 r.)

Kierunek : Automatyka i robotyka

 

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka ogólna dr I.Wistuba / dr P.Janoska 6.09.2021

 (gr.tyg.)

11.09.2021 (gr.week.)

10.00-12.00

 

8.00-9.30

zdalnie pisemny
Mechanika ogólna dr inż. N.Buba        
II / 3 Język angielski mgr Katarzyna Stadnik 10.09.2021 10.00 A222 pisemny

ustny

Metody numeryczne dr inż. Małgorzata Kuchta 6.09.2021r. 17.00-19.00 zdalnie pisemny
Elektronika i techniki mikroprocesorowe dr inż. Piotr Kalus 7.09.2021r. 17.00 zdalnie  

pisemny

Regulacja automatyczna procesów dyskretnych i ciągłych prof. dr hab. inż. Gabriel Kost 09.09.2021 (gr.tyg.)

09.09.2021 (gr.week.)

9.00

 

16.00

zdalnie  

pisemny

III/5 Projektowanie układów cyfrowych dr inż. Piotr Kalus 7.09.2021r. 18.00 zdalnie  

pisemny

Modelowanie i optymalizacja układów automatyki (AP) dr inż. Andrzej Kowolik 11.09.2021r. 8.00-10.00 MS Teams  

ustny

Elementy, układy i systemy automatyki przemysłowej dr inż. Grzegorz Gołda 14.09.2021r. 8.00-10.00 MS Teams  

pisemny

 

Skip to content