Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

 

II

Język obcy mgr Joanna Marchwiak 10.09.2021

Grupa weekendowa

10.00 224/ZOOM, TEAMS, MOODLE
mgr Katarzyna Stadnik 10.09.2021

 

10.00 222/ZOOM, TEAMS, MOODLE
Prawo administracyjne prof. dr hab. Lidia Zacharko

 

17.09.2021r. 9.00-10.00 MS TEAMS
ustny
Prawo administracyjne prof. dr hab. Lidia Zacharko

 

17.09.2021r.

Grupa weekendowa

10.00-11.00 MS TEAMS
ustny
Postępowanie

administracyjne

dr Łukasz Karaś 10.09.2021r. 15.00-16.00 MS TEAMS
ustny
Postępowanie

administracyjne

dr Łukasz Karaś 10.09.2021r.
Grupa weekendowa
17.00-18.00 MS TEAMS
ustny
Prawo gospodarcze mgr Krzysztof Kaczorowski

 

08.09.2021r. 17.00 MS TEAMS

Prawo gospodarcze mgr Krzysztof Kaczorowski

 

12.09.2021r.
Grupa weekendowa
11.00 MS TEAMS

Prawo karne mgr Aleksandra Sobik

 

06.09.2021r. 17.00 MS TEAMS
Prawo karne mgr Aleksandra Sobik

 

06.09.2021r.

Grupa weekendowa

18.00 MS TEAMS
Skip to content