Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

III Zarządzanie zasobami w małych i średnich

przedsiębiorstw

dr inż. Sabina Musioł 06.09.2021r. 14.00 Platforma

Moodle
test

Zarządzanie zasobami w małych i średnich

przedsiębiorstw

dr inż. Sabina Musioł 06.09.2021r.

Grupa weekendowa

15.00 Platforma Moodle
test
Skip to content