Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

 

I

Wstęp do psychologii

społecznej i socjologii

dr Ludmiła Nowacka 06.09.2021r. 15.00 ustna
MS TEAMS
Wstęp do psychologii

społecznej i socjologii

dr Ludmiła Nowacka 07.09.2021r.
Grupa weekendowa
15.00 ustna
MS TEAMS
Nauka o administracji

 

dr Mariusz Koroblowski 08.092021r. 9.00-10.00 Platforma

Moodle
Test pisemny

Nauka o administracji

 

dr Mariusz Koroblowski 11.09.2021r.
Grupa weekendowa
9.00-10.00 Platforma

Moodle
Test pisemny

Podstawy bezpieczeństwa państwa mgr Adam Kurek 06.09.2021r. 17.00 MS TEAMS
pisemna/test
Podstawy bezpieczeństwa państwa mgr Adam Kurek 06.09.2021r.
Grupa weekendowa
17.00 MS TEAMS
pisemna/test
Skip to content