Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Forma egz.

 

II

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej dr Henryk Kretek 11.09.2021r. 9.00 MS TEAMS/sala342

ustny

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej dr Henryk Kretek 11.09.2021r.
Grupa weekendowa
9.00 MS TEAMS/sala342

ustny

System bezpieczeństwa

narodowego

mgr Tomasz Pielczyk 08.09.2021r. 18:00 MS TEAMS
pisemny
(test- MS Forms)
System bezpieczeństwa

narodowego

mgr Tomasz Pielczyk 08.09.2021r.
Grupa weekendowa
18:00 MS TEAMS
pisemny
(test- MS Forms
Strategia i polityka

bezpieczeństwa

mgr Adam Kurek 06.09.2021r. 18.00 MS TEAMS
Strategia i polityka

bezpieczeństwa

mgr Adam Kurek 06.09.2021 r.
Grupa weekendowa
18.00 MS TEAMS
Język obcy mgr Joanna Marchwiak

 

10.09.2021

 

10.00 224/ZOOM, TEAMS, MOODLE
mgr Katarzyna Chłosta

 

10.09.2021

Grupa weekendowa

10.00 223/ZOOM, TEAMS, MOODLE
mgr Małgorzata Skwarecka

 

10.09.2021

 

10.00 223/ZOOM, TEAMS, MOODLE
Skip to content