Kierunek: Administracja

Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

III

Prawo pracy dr Łukasz Karaś

 

04.02.2022 r. 14.00 321 ustny
Prawo pracy dr Łukasz Karaś       

                       

04.02.2022 r.
grupa weekendowa
16.00 321 ustny
Prawo ubezpieczeń

społecznych

dr Władysław Świątek 03.02.2022 r. 14.30 330 pisemny
Prawo ubezpieczeń

społecznych

dr Władysław Świątek 05.02.2022 r.
grupa weekendowa
8.00 326 pisemny
Skip to content