Kierunek: Bezpieczeństwo Państwa

Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

 

I

Wiedza o państwie i prawie mgr Krzysztof Dziewit

 

07.02.2022 r. 17.00 340 pisemny
Wiedza o państwie i prawie mgr Krzysztof Dziewit

 

06.02.2022 r.
grupa weekendowa
10.00 340 pisemny
Organizacja i zarządzanie dr inż. Sabina Musioł

 

03.02.2022 r. 9.00 330 ustny
Organizacja i zarządzanie dr inż. Sabina Musioł

 

06.02.2022 r.
grupa weekendowa
9.00 330 ustny
Współczesne systemy

polityczne

dr Henryk Kretek 02.02.2022 r. 9.00 331 ustny
Współczesne systemy

polityczne

dr Henryk Kretek 05.02.2022 r.
grupa weekendowa
9.00 331 ustny
Teoria bezpieczeństwa mgr Adam Kurek

 

04.02.22 r. 17.00 331 pisemny
Teoria bezpieczeństwa mgr Adam Kurek

 

 

04.02.22 r.
grupa weekendowa
17.00 331 pisemny
Skip to content