Kierunek: Bezpieczeństwo Państwa

Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

 

II

Prawne podstawy

bezpieczeństwa

mg Krzysztof Kaczorowski 07.02.2022 r. 17.00 331 pisemny
Prawne podstawy

bezpieczeństwa

mgr Krzysztof Kaczorowski 06.02.2022 r.
grupa weekendowa
13.30 331 pisemny
Skip to content