Kierunek: Bezpieczeństwo Państwa

Rok

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

III

Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe mgr Wacław Wojaczek 02.02.2022 r. 11.20 340 ustna
Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe mgr Wacław Wojaczek 06.02.2022 r.
grupa weekendowa
09.40 331 ustna
Skip to content