PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(01.02.2022 r. – 10.02.2022 r.)

Kierunek : Automatyka i robotyka

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka ogólna dr I.Wistuba / dr P.Janoska 1.02.2022r. (gr. tyg.)

5.02.2022r.

(gr. week.)

10.00

 

12.00

339

 

320

pisemny
Fizyka ogólna dr A.Leonarska 02.02.2022r. (gr.tyg.)

06.02.2022r. (gr.week.)

10.00

(gr. tyg.)

9.00 (gr.week.)

328 (gr. tyg.)

327,328

(gr. week.)

pisemny
Mechanika ogólna dr inż. N.Buba 4.02.2022r. 15.30 320 pisemny
II / 3 Matematyka ogólna dr I.Wistuba / dr P.Janoska 1.02.2022r. (gr.tyg.)

5.02.2022r.

12.00 339

 

320

pisemny
  Podstawy automatyki i teorii sterowania dr hab. inż. W.Stanisławski 3.02.2022r. 10.00 301 pisemny
III/5 Teoria systemów i sygnałów dr inż. M.Kuchta 7.02.2022r. (gr. tyg.)

5.02.2022r. (gr. week.)

10.00 320  

pisemny

Programowanie maszyn i systemów wytwórczych AP dr hab. inż. A.Baier 6.02.2022 10.00 301 pisemny
Modelowanie układów automatyki SL dr inż. A.Kowolik 7.02.2022 9.00 302 ustny
Programowanie sterowników PLC SL dr inż. Wacław Banaś 25.01.2022 („0”) 12.50 302 pisemny

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(18.02.2022 r. – 24.02.2022 r.)

Kierunek : Automatyka i robotyka

 

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka ogólna dr I.Wistuba / dr P.Janoska 24.02.2022

(gr.tyg.)

19.02.2022

(gr. week.)

10.00

 

12.00

339

 

332

pisemny
Fizyka ogólna dr A.Leonarska 20.02.2022 9.00 328 pisemny
Mechanika ogólna dr inż. N.Buba        
II / 3 Matematyka ogólna dr I.Wistuba / dr P.Janoska 24.02.2022 (gr.tyg.)

19.02.2022

(gr. week.)

12.00 339

 

332

pisemny
  Podstawy automatyki i teorii sterowania dr hab. inż. W.Stanisławski 23.02.2022 10.00 301 pisemny
III/5 Teoria systemów i sygnałów dr inż. M.Kuchta 19.02.2022 10.00 327 pisemny
Programowanie maszyn i systemów wytwórczych dr hab. inż. A.Baier 20.02.2022 10.00 B 211 pisemny
Modelowanie układów automatyki SL dr inż. A.Kowolik 21.02.2022 9.00 302         ustny
Programowanie sterowników PLC SL dr inż. Wacław Banaś 01.02.2022 8.00 302 pisemny

 

Skip to content